Login   

Plugin NameVersionPlatformsModifiedLicenseD/lsStars
@dudipsh/markdown1.0.8 2021-03-06Apache-2.0405119
Add a plugin descriptiondudipsh
nativescript-ngx-date-range1.0.7 2020-12-06Apache-2.01,1914
Date Range Picker for Nativescriptdudipsh
nativescript-square-calendar1.0.3 2019-07-30Apache-2.04731
Your awesome NativeScript plugin.dudipsh
nativescript-ui-date-range2.0.2 2019-08-04Apache-2.01,6280
NativeScript Date Range plugin.dudipsh